Image

Foto: De Slufter - Martens Multi Media

In het pilotprogramma is ook ervaring opgedaan met het ter beschikking stellen van Rijkswaterstaatsgronden op water voor de realisatie van zonneparken.

Wateren hebben evenals snelwegen potentie voor meervoudig ruimtegebruik. Net als zonneparken langs de snelweg, is zon op water nog een relatief nieuwe ontwikkeling. Het voorbereiden van deze zonneparken is belangrijk omdat de energiefunctie met verschillende gebruikersfuncties van wateren, zoals scheepvaart, recreatief zwemmen, visserij en de ecologische functie op een goede manier gecombineerd moet worden.

Image

5. Lessen Zon op water projecten

Kunnen we voor projecten langs snelwegen en op water met eenzelfde projectaanpak werken?

Lessen projectaanpak zon op water projecten:

  1. De gefaseerde projectaanpak is ook voor projecten op water goed toepasbaar.

  2. Voor zon op water projecten is andere kennis nodig dan voor zonprojecten langs snelwegen. Het gaat bijvoorbeeld om kennis over de verankering van zonnepanelen. Daarnaast is voor het ontwerpen van een zonnepark op water kennis nodig over het combineren van de verschillende gebruikersfuncties, zoals scheepvaart, recreatief zwemmen, vissen en de ecologische functie van wateren.

  3. Ook voor zon op water projecten is het niet haalbaar om met één standaardaanpak te werken. Er is ruimte nodig voor maatwerk. Het is wel mogelijk om voor zon op water projecten een apart stappenplan te ontwikkelen, met informatie over de specifieke kaders en kennis voor een zon op water project.

Image