Image

Foto: Martens Multi Media

Pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijksgrond

Voortgang en lessen pilotprojecten

Het pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijksgrond (HER) is de voorloper van het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). HER is gestart in 2018 en liep eind 2023 af. Beide programma’s zijn samenwerkingen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Rijkswaterstaat (RWS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Doel van het pilotprogramma was om samen met partners te leren hoe rijksgronden in beheer van RWS optimaal ingezet kunnen worden voor de opwek van hernieuwbare energie op land voor de opgave van de RES-regio’s (Regionale Energiestrategie).

In 10 pilots zijn kennis en ervaringen opgedaan over de aanpak van grootschalige energieprojecten op rijkswaterstaatsgronden. Het betrof met name projecten voor zonneparken. Er zijn kennis en lessen ontwikkeld over verschillende aspecten die bij de opzet en uitvoering van energieprojecten een rol spelen, zoals leefomgeving, (verkeers)veiligheid, participatie, economische haalbaarheid en de stapsgewijze aanpak van projecten.

De nog lopende pilotprojecten gaan door onder de vlag van het programma OER. Ook het leren over de aanpak van projecten op rijksgronden gaat door in het programma OER.

Overzicht zon- en windprojecten in Pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijksgrond

Landkaart met het overzicht pilotpropjecten
Image