Image

Foto: Landschapsarchitectenbureau Feddes/Olthof

Voortgang pilotprojecten

In 2018/2019 zijn er 10 pilotprojecten gestart.

Inmiddels zijn er twee projecten gegund aan ontwikkelaars die het energieproject verder voorbereiden en exploiteren:

Image

Zon langs de A7

Image

Foto: Ecorus & VlugP

Image

Krammersluizen

Image

Foto: Krammersluizen, Sky Pictures / Izak van Maldegem

Twee pilotprojecten zijn gestopt omdat de realisatie van een energieproject niet haalbaar bleek:

  1. Pilotproject A16/A50/A58 is eind 2022 afgesloten vanwege onvoldoende draagvlak bij de betrokken gemeenten en onvoldoende geschikt areaal. Zie voor meer informatie artikel ‘Soms is enthousiasme niet genoeg’.

  2. Pilotproject IJsseloog is in de verkenningsfase gestopt omdat de locatie niet geschikt bleek. Het combineren van energieopwekking met de uitvoering van de primaire functie van de locatie als baggerdepot bleek op dit moment te complex.

Het windproject Avelingen staat on hold vanwege bestuurlijke wisselingen. Het project is nog niet definitief gestopt, omdat er een kleine kans bestaat dat het project alsnog vervolg krijgt binnen het programma.

De zeven lopende projecten liggen op schema voor realisatie vóór 2030 en dragen bij aan de (RES-) doelstelling in het Klimaatakkoord om in 2030 35 TWh elektriciteit uit zonne- en windparken op land te produceren.

De fasen waarin de lopende pilotprojecten zich bevinden is te zien in onderstaand overzicht:

Status projecten

Image
Image
Zon langs de A7
Drentse zonneroute A37
A6 zon Lelystad Dronten
Zon op De Slufter
Duurzaamheidsroute A35
Krammersluizen
Kreekraksluizen

* De exploitatiefase maakt geen onderdeel uit van het programma. Na gunning van het project is de ontwikkelaar verantwoordelijk voor de verdere voorbereiding en exploitatie van het project.

Image