Image

Foto: Freepik

Leeraanpak

Het leren in het pilotprogramma is thematisch aangepakt met veel aandacht voor de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de verschillende projectteams. De zes leerthema’s die hieronder in de infographic zijn weergegeven, stonden hierbij centraal. Het leren in de praktijk werd ondersteund en versterkt door gerichte kennisontwikkeling via samenwerking met diverse kennisinstellingen.

Leerthema’s pilotprogramma

Door te klikken op een leerthema in de onderstaande infographic vind je de belangrijkste lessen die bij dat thema horen.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Voor reeds gepubliceerde lessen in de pilots zie het e-zine van 2022 en 2023.

Voor het leerthema Vergunningverlening, Realisatie en Handhaving zijn nog geen lessen getrokken, omdat voor dit leerthema nog onvoldoende ervaringen zijn opgedaan. De komende jaren gaan we in programma OER door met leren en zullen ook voor dit thema lessen volgen.

Image