Image

Foto: Freepik

In de pilotprojecten worden voorbereidingen getroffen voor het ter beschikking stellen van rijksgronden aan energieontwikkelaars voor de opwek van hernieuwbare energie. Het is de bedoeling dat het ‘aanbod’ aantrekkelijk is voor energieontwikkelaars om een financieel haalbaar energieproject te realiseren. Hoe kan hier rekening mee gehouden worden tijdens de voorbereiding van projecten?

Image

Lessen leerthema Financiële haalbaarheid

De financiële haalbaarheid van een project is afhankelijk van keuzes die tijdens de voorbereiding van een project worden gemaakt, zoals keuzes over de precieze projectlocatie en omvang van het project, de wijze van aansluiting, de randvoorwaarden voor de vormgeving, en randvoorwaarden voor financiële participatie. Daarnaast wordt de haalbaarheid beïnvloed door externe factoren, zoals de prijs van zonnepanelen en de elektriciteitsprijs.

De financiële haalbaarheid wordt tijdens de voorbereiding van projecten voortdurend ingeschat op basis van een rekenmodel dat gevoed wordt met verschillende projectparameters.

Lessen leerthema Financiële haalbaarheid

  1. Tijdens de voorbereiding van projecten kan door toepassing van een rekenmodel ingeschat worden of een project haalbaar lijkt.

  2. Begin vroeg in het project, al in de voorverkenning, met het inschatten van de financiële haalbaarheid. Ga hiermee door in alle fasen van de projectvoorbereiding.

  3. Gebruik de uitkomsten van de inschattingen voor het samen maken van keuzes over de randvoorwaarden van het energieproject. Al deze keuzes zijn van invloed op de financiële haalbaarheid.

  4. Voer marktconsultaties uit om de financiële haalbaarheid met de energieontwikkelaars zelf te bespreken. Energieontwikkelaars hebben veel ervaring met en expertise over de financiële haalbaarheid én kunnen zo nodig adviseren over oplossingen om deze te vergroten.

Image