Image

Impressie van de mogelijk nieuwe situatie langs de A37 bij knooppunt Holsloot (Foto/ontwerp: studio Marco Vermeulen/The Imagineers)

Een belangrijk doel van het pilotprogramma is het ontwikkelen van een optimale projectmatige aanpak voor de voorbereiding van de realisatie van energieprojecten op rijksgronden. De projectteams werken aan de voorbereiding en uitvoering van een openbare (tender)procedure om een energieontwikkelaar te vinden die het energieproject kan realiseren. De voorbereiding bestaat bijvoorbeeld uit het ontwikkelen van randvoorwaarden voor de gronduitgifte, het voorbereiden van de ruimtelijke verankering, en het betrekken van de omgeving bij het project.

Image

Lessen leerthema Projectaanpak

Er is geleerd over een optimale mate van voorbereiding, het toepassen van ruimtelijke planprocedures, een gefaseerde aanpak van projecten, en over samenwerking. De meeste lessen over projectaanpak zijn opgedaan in pilotprojecten voor de opwek van zonne-energie langs snelwegen. In de ‘Projectaanpak special: Zon op water projecten’ zijn lessen te vinden over de projectaanpak voor zon op water projecten.

Image